Державна політика забезпечення національної безпеки України: актуальні проблеми та шляхи їх розв’язання

19 лютого 2013 року в Національній академії державного управління при Президентові України (м. Київ) відбувся круглий стіл на тему: "Державна політика забезпечення національної безпеки України: актуальні проблеми та шляхи їх розв'язання", у роботі якого взяли участь представники Міністерства оборони України, Національного інституту стратегічних досліджень, провідних вищих навчальних закладів України, громадських організацій, наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, слухачі академії.

Модератор заходу перший віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України Костянтин Ващенко у вітальному слові до учасників наукового зібрання наголосив на важливості вирішення проблем забезпечення національної безпеки як одному з першочергових завдань державного управління. Костянтин Ващенко акцентував на ролі працівників академії у науково-експертному супроводженні процесів формування та реалізації державної політики забезпечення національної безпеки України, а також підготовки фахівців з державного управління у сфері національної безпеки.

Завідувач кафедри національної безпеки Григорій Ситник ознайомив присутніх із сучасними тенденціями розвитку державної політики забезпечення національної безпеки у контексті реалізації Стратегії національної безпеки України, а також формами, способами, методами й особливостями розробки та впровадження державної політики у цій сфері

На круглому столі прозвучали також такі доповіді:

- “Концептуальні засади міжнародної безпеки”

Крутов Василь Васильович, д.ю.н., професор, генерал-лейтенант СБУ, віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців України;

- “Сучасні війни і збройні конфлікти: уроки для України”

Шкідченко Володимир Петрович, к.військ.н., генерал армії України, радник Міністра оборони України;

- “Суспільна безпека: теоретичні і практичні аспекти”

Михненко Анатолій Михайлович, д.і.н., професор, завідувач кафедри управління суспільним розвитком НАДУ при Президентові України;

- “Енергетична політика України: проблеми та шляхи розв’язання”

Суходоля Олександр Михайлович, д.держ.упр., доцент, заступник завідувача відділу енергетичної та ядерної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень;

- “Політична бідність – як загроза національній безпеці України”

Циганов Віктор Васильович, к.філос.н., доцент, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень;

-“Десуверенізація та національна безпека: динаміка взаємозалежності”

Смолянюк Володимир Федорович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри політології та соціології ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”;

- “Національна ідея як пріоритет формулювання державної політики національної безпеки України”

Пасічник Василь Миколайович, к.політ.н., доцент, докторант кафедри політичних наук та філософії Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

За результатами засідання круглого столу були вироблені загальні рекомендації органам державної влади та науковим закладам.

Рекомендації

Круглого столу

«Державна політика забезпечення національної безпеки України:

актуальні проблеми та шляхи їж розв'язання»

(Київ, 19 лютого 2013 р.)

19 лютого 2013 року в Національній академії державного управління при Президентові України (далі НАДУ) було проведено круглий стіл за темою «Державна політика забезпечення національної безпеки України: актуальні проблеми та шляхи їх розв'язання»

Головна мета заходу - пошук шляхів розв'язання актуальних проблем державної політики забезпечення національної безпеки України. У роботі круглого столу взяли участь представники Верховної Ради України, Міністерства оборони України, Національного інституту стратегічних досліджень, провідних вищих навчальних закладів України, громадських організацій, а також професорсько-викладацький склад, докторанти, аспіранти НАДУ при Президентові України.

Учасники круглого столу зосередили свою увагу головним чином на:

 • динаміці взаємозалежності проблем десуверенізації та національної безпеки;

 • пріоритетах державної політики України щодо забезпечення національної безпеки;

 • сучасних концептуальних засадах міжнародної безпеки;

 • специфіці сучасних війн і збройних конфліктів;

 • ролі та місці інтелектуальної безпеки як складової національ ої безпеки;

 • специфіці забезпечення безпеки українського суспільства та етнополітичних чинниках в умовах глобальних трансформацій;

 • національній ідеї, як визначального пріоритету при формуванні державної політики національної безпеки України;

 • проблемних питаннях визначення індикаторів та граничних значень (рівнів) національної безпеки України.

Учасники Круглого столу констатували, що мета заходу була досягнута. Це дало можливість сформулювати рекомендації органам державної влади та науковим закладам:

З метою практичного використання матеріалів круглого столу «Державна політика забезпечення національної безпеки України: актуальні проблеми та шляхи їх розв'язання»

1. НАДУ підготувати збірник вказаних матеріалів, який направити органам державної влади та навчальним закладам, діяльність яких пов'язана з вирішенням завдань забезпечення національної безпеки України.

 1. Запропонувати матеріали круглого столу до використання працівникам Апарату РНБО України у процесі експертно-аналітичного супроводження діяльності органів державної влади при визначенні та практичній реалізації пріоритетів державної політики України щодо забезпечення національної безпеки.

 2. Рекомендувати РНБО України при підготовці пропозицій Президенту України з питань забезпечення національної безпеки акцентувати увагу на проблемних питаннях, які були порушені під час роботи круглого столу.

4. Професорсько-викладацькому складу НАДУ сприяти забезпеченню науково-методологічного супроводження діяльності органів державної влади у питаннях:

 • реорганізації та підвищення взаємодії суб'єктів забезпечення національної безпеки для більш ефективного використання наявних можливостей (потенціалу);

 • подальшого розвитку та ефективного функціонування сектору безпеки як вирішального чинника зміцнення національного суверенітету та забезпечення територіальної цілісності;

 • підготовки та реалізації загальнодержавних програм розвитку Збройних Сил України, озброєння та військової техніки, інших державних програм, спрямованих на забезпечення національної безпеки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.